Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
0
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  คำร้องทั่วไป
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง บัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 4) 16 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 29) 15 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 23) 12 ต.ค. 2564
แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกข้อมูลการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียง (ดู : 27) 11 ต.ค. 2564
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม และลิ้งก็ URL เว็ปไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (ดู : 15) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 41) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 21) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 13) 5 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ยกเลิกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน (รายละเอียดตามบัญชีคู่มือสำหรับประชาชน) (ดู : 13) 4 ต.ค. 2564
อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดประเพณีวันสารทไทย #(บุญเดือน ๑๐)# (ดู : 14) 20 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น (ดู : 16) 1 ก.ย. 2564
ประกาศอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 12) 24 ส.ค. 2564
📣📣สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ‼ 🔹วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00 น.🔹 พบกับเราได้ที่นี่... 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 (ดู : 13) 5 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติิธรรม (ดู : 32) 14 ก.ค. 2564
ประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แจ้งเตือนฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม (ในช่วงวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564) (ดู : 32) 7 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ดู : 51) 7 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนน สายทุ่งปรือ - คลองสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 34) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแค-ในพรุ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 1) ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 36) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์ การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) (ดู : 34) 7 มิ.ย. 2564
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง แจ้งการขยายรับสมัครมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (ดู : 34) 4 มิ.ย. 2564
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 และข่าวเตือนภัยทางการเงิน (ดู : 30) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 44) 27 พ.ค. 2564
ประกาศอำเภอเมืองตรัง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู็ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (ดู : 44) 25 พ.ค. 2564
ประกาศ นัดตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดิน (บ่อพักน้ำ) หมู่ที่ 3 โดยใช้ระบบถังแรงดันเพื่อใช้สำหรับงานประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง (ดู : 37) 20 พ.ค. 2564
การรับฟังความคิดเห็นหลักการร่างพระราชบัญญัติการจัดงานมหรสพที่มีการใช้เครื่องเสียง พ.ศ...................... (ดู : 45) 7 พ.ค. 2564
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง ในเขตท้องที่ตำบลหนองตรุด ตำบลนาตาล่วง ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง และตำบลโคกยาง ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ดู : 80) 5 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายควนตีน-ปลายนา (ชุมชนบ้านนางจาง หมู่ที่ ๓) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 40) 3 พ.ค. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตรัง ได้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Civic Education เพื่อสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างต่อเนื่องและมีสื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ที่มีความหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง (ดู : 42) 30 เม.ย. 2564
ขยายเวลากำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 38) 29 เม.ย. 2564
ประกาศอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง #เรื่องการงดจ่ายน้ำกรณีไม่ชำระค่าน้ำในกำหนดเวลาและมีหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ#📢📢📢📢 (ดู : 50) 25 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ 👉👉👉การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 📢📢📢📢 (ดู : 53) 25 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การงดจ่ายน้ำกรณีไม่ชำระค่าน้ำในกำหนดเวลาและมีหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ (ดู : 43) 25 มี.ค. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 42) 25 มี.ค. 2564
การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 47) 25 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ดู : 39) 24 มี.ค. 2564
🤗🤗👉👉👉ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนา (ย้ายสำเนาทะเบียนบ้าน) ไปยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ต้องไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ อปท.แห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือท่านได้โปรดแจ้งไปยัง 👉👉👉อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยว่าท่านได้ย้ายภูมิลำเนาแล้ว มิฉะนั้น ท่านอาจเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ผู้สูงอายุใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ผู้สูงอายุนั้น ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุนั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ 👉👉👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ 👉👉👉สำนักปลัด อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 👌👌พี่ปอยPoy Trang นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 075-278078 หรือ 075-278221 📢📢📢📢 (ดู : 39) 18 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ประกาศท่อประปาแตกฉุกเฉิน มีการหยุดจ่ายน้ำใน #วันอังคารที่16มีนาคม2564เวลา10.00-14.00น.# (ดู : 39) 16 มี.ค. 2564
#ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง มีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อปรับปรุง – ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง #ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสถานที่ไฟฟ้าดับชั่วคราวดังนี้ (ตัดต้นไม้แนวสาย) #ถนนตรัง-สิเกาช่วงบริเวณ หน้าวัดประสิทธิชัย(วัดท่าจีน) ถึงบริเวณบ้านห้วยน้ำดำ ฝั่งขวาทาง รวมแยกขวาทาง ทั้งหมด (ดู : 35) 8 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (ดู : 42) 5 ก.พ. 2564
ประกาศคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน (ดู : 22) 25 ม.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน กรณีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) (ดู : 43) 25 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน (สถานบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) (ดู : 63) 21 ม.ค. 2564
ประกาศ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เรื่อง งดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 19 มกราคม 2564 ต่อไป📣📣📣📣 (ดู : 67) 12 ม.ค. 2564
#งดให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่4-11มกราคม2564และเปิดให้บริการในวันที่12มกราคม2564 (ดู : 62) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ #เรื่องปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายพ.ศ.2563# อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 84) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แจ้งเตือนฝนตกหนัก คลื่นลมแรง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ในช่วงวันที่ 1-4 ธันวาคม 2563 (ดู : 140) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศ #เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2564 อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (ดู : 73) 23 พ.ย. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การตรวจสอบพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 97) 5 พ.ย. 2563
(htt://www.nacc.go.th/NACCPPWFM? )ประชาสัมพันธ์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้กว้างยิ่งขึ้น (ดู : 83) 5 พ.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย(พื้นที่วางถัง) (ดู : 85) 3 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ดู : 80) 30 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 93) 29 ต.ค. 2563
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 35) 23 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 35) 23 ต.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 86) 22 ต.ค. 2563
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 (ดู : 87) 15 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 75) 15 ต.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 60) 1 ต.ค. 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) (ดู : 61) 1 ต.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นพนักงานกู้ชีพอบต.นาโต๊ะหมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 75) 1 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs