Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
สายด่วน นายก อบต.นาโต๊ะหมิง โทร. 093-6211133 เลขที่ 34/3 ถ.ตรัง-สิเกา ม.2 บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทร.075-278078 โทรสาร.075-278221
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
  มาตรฐานการให้บริการ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
  คำร้องทั่วไป
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนงาน
 
  ข้อบัญญัติท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนอัตรากำลังสามปี
  การจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือบริการประชาชน
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
  E-SERVICE
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาฯ
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
พอใจมาก
พอใจ
ปานกลาง
น้อย
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
 
นายสรวุฒิ นาคะพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 2 (47/2565) เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 33)
แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ได้ลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ภายใต้ ”โครงการคาราวานพาณิชย์…ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 20” จังหวัดตรัง ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาด อาทิ ไข่ไก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร น้ำตาลทราย และสินค้าอื่นๆ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลนาโต๊ะหมิง มาซื้อสินค้ากันได้ ที่ อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ครั้งที่1 28-29 สค. 65 ครั้งที่2 21-22 กย. 65 ครั้งที่3 7-8 ตค. 65 เวลา 10.00น. -15.00น.  (ดู : 21)
แจ้งกำหนดการประชุมสนทนากลุ่มย่อยผังเมืองรวมเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่1 ผังเมืองรวมเมืองตรัง (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) มาร่วมแสดงความคิดเห็น และปรึกษาหารือถึงความต้องการของประชาชน (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประชาชนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ได้รับการสำรวจและขึ้นทะเบียนรับวัคซีนไว้แล้ว นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีน กรณีไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้ ให้น้ำกระติกหรือภาชนะใส่น้ำแข็งมารับวัคซีน ตามจุดบริการวัคซีนในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  (ดู : 31)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดตรัง (ดู : 41)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทำเล หมู่ที่ ๔ - ตำบลบางรัก ตำบลนาโต๊ะหมิง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ 5 บ้านเกาะหวายเล็ก ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา (บาดาล) หมู่ที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมเดินท่อระบบส่งจ่ายน้ำประปาและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดจุ่มใต้น้ำ) รวมอุปกรณ์ครบชุด (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราเคพซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง ถ.๕๐-๐๐๕ สายสะพานเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านพรุท่อม ตำบลนาโต๊ะหมิง กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๓๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
     
 
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 นายประวิทย์ ฮกทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่อบต. ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 เพื่อมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุลมแรง (วาตภัย)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้า (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบล นาโต๊ะหมิงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ ที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพื่อการบริการและสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 36/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 35/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.,เจ้าหน้าที่อบต.,ส.อบต.ตำบลนาโต๊ะหมิง ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งหล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยสืบไปย
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาสำรวจและออกแบบโครงการป้องกันเขื่อนตลิ่งพัง หมู่ที่3 บ้านห้วยเหรียง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรไทย(ทำบุญสารทเดือนสิบ) ครูและเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง ร่วมกันทำขนมบ้า ขนมดีซำ และจัดทำหมรับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง จำนวน 2 ชุด
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
📢📢ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 🗣🗣ครั้งที่ 34/2565
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
อบต.นาโต๊ะหมิง งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อกล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอยและพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 งานไฟฟ้า (กองช่าง) อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะฯ ที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 เพื่อการบริการและสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อบต.ได้ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายทุ่งปรือ​ ม.4​ บ้านทำเล
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มาเยี่ยมจุดบริการน้ำแร่ หมู่ที่ 5 บ้านพรุท่อม ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภคครัวเรือน ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 และงานไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะข้างถนน บริเวณหมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ซ่อมแซมบำรุงโคมไฟสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการสัญจรและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายก อบต.นาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ลงตรวจพื้นที่ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 (บ้านทำเล)
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
     
 
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสรวุฒิ นาคะพงศ์ นายกอบต.นาโต๊ะหมิง มอบหมายให้งานไฟฟ้า ซ่อมแซ่มบำรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณหมู่ที่1 (บ้านนาโต๊ะหมิง) และ หมู่ที่4 (บ้านทำเล)เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน
 
  อ่านรายละเอียด  
     
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชน
 
วัดนาเมืองเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วัดศรัทธาธรรม (วัดนาโต๊ะหมิง) ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนสาธารณะพรุละหมาด สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เหมาะสำหรับออกกำลังกาย มีเครื่องเล่นบริการหมู่ที่ ๒ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  หนังสือสั่งการ อปท.จังหวัดตรัง
   
  กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
  
   
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
เลขที่ ๓๔/๓ ถ.ตรัง-สิเกา ม.๒ บ.บ้านโคกหว้าน ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๒๗๘๐๗๘ โทรสาร : ๐๗๕-๒๗๘๒๒๑
E-mail Address : natoeming6920107ming@gmail.com
Copyright © 2016. www.natoeming.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs